Правила за участие в ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ на Mall of Sofia „Купи, завърти, спечели”

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ. ОТГОВОРНОСТ.

1.1. Организатор на „Купи, завърти, спечели!”, е „ДОРАДО 1” ЕООД, ЕИК 201476584, със седалище и адрес на управление в България, гр. София, п.к. 1715, р-н Младост, ул. „Самара“ № 2, сграда Адванс Бизнес Център 2, ет. 1, наричано по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР“.

1.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Facebook страницата на Mall of Sofia https://www.facebook.com/mallofsofia.bg и сайта на Mall of Sofia http://mallofsofia.bg/

1.3. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ В ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ – „ДОРАДО 1” ЕООД, ЕИК 201476584, със седалище и адрес на управление в България, гр. София, п.к. 1715, р-н Младост, ул. „Самара“ № 2, сграда Адванс Бизнес Център 2, ет. 1, наричан по-долу „Администратор”.

1.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за провеждането на ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ. ОРГАНИЗАТОРЪТ отговаря само за вреди, които са причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основни задължения на ОРГАНИЗАТОРА по настоящите правила за участие и провеждане на ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ.

1.5. Участниците в ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ (наричани по-долу „Участници”) са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ ще бъдат публично оповестени с началото на ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ и достъпни за целия период на продължителност на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ на Facebook страницата на Mall of Sofia https://www.facebook.com/mallofsofia.bg и сайта на Mall of Sofia http://mallofsofia.bg/

1.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ на ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ си запазва правото по всяко време да допълва и/или променя Официалните правила по своя преценка, като промените влизат в сила след оповестяването им на Facebook страницата на Mall of Sofia https://www.facebook.com/mallofsofia.bg и сайта на Mall of Sofia http://mallofsofia.bg/

Раздел II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. МЕХАНИЗЪМ НА ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ И ПЕЧЕЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

2.1. Право на участие в ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ има всяко физическо лице, което към датата на заявяване на желание за участие е навършило 18 години, с местоживеене или което пребивава временно на територията на Република България, с изключение на: служителите на Mall of Sofia, на управленското дружество на Mall of Sofia и на рекламните агенции, свързани с кампанията; собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Mall of Sofia; физически лица, които: не са поставени под запрещение; пазарували в периода 22.11.2023 г. – 25.11.2023 г. в магазините на Mall of Sofia (гр. София, р-н „Възраждане”, бул. „Александър Стамболийски” No 103), наричан за краткост „МОЛА“.

2.2. ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ „Купи, завърти, спечели!“се провежда всеки ден в периода 22 ноември – 25 ноември 2023 г. (наричани за краткост „Срок“). За всички посочени дни събитието ще се провежда между 11:30ч. и 19:30 ч.

2.3. Срокът на валидност може да бъде променен от ОРГАНИЗАТОРА, като това следва да бъде публикувано във Facebook страницата и на сайта.

2.4. Не могат да участват в събитието: служителите на ОРГАНИЗАТОРА, както и всички трети лица, заети с дейности свързани с реализацията на събитието и членове на техните семейства (включително, но не само: „ДОРАДО 1“ ЕООД, както и членове на техните семейства).

2.5. Участието в ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ е обвързано с покупка.

2.6. Лицето, което има право да участва, следва да направи покупка/и на обща стойност поне 100 лв. от търговските обекти в Mall of Sofia, в рамките на един ден в посочения СРОК, за да получи възможност за участие на къта на „Купи, завърти, спечели!“. В сумата не могат да се включват касови бележки за сделки за: комунални сметки, сметки за телефон, застраховки, обмяна на валута и банкови транзакции.

2.7. За възползване от ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ, лицето представя касовата/и бележка/и за регистрация в ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ на оторизиран представител на къта на „Купи, завърти, спечели!“, намиращ се на ниво Партер, пред магазин Musette. Представител проверява сумата и валидността на касовите бележки и поставя печат „ Участвал“, след което предоставя възможност за участие на къта на кампанията „Купи, завърти, спечели!“.

2.8. За да придобие право на участие в ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ, физическото лице следва да направи покупка от един или повече, участващи в ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ търговски обект в Mall of Sofia през срока на ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ на минимална стойност 100 лева, с вкл. ДДС. Допуска се кумулиране (събиране) на стойността на извършените покупки от различни търговски обекти, участващи в ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ, в един и същи ден в рамките на срока на ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ (но не и от различни дни от срока на ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ), така че да се достигне обща стойност на касовите бележки от 100 лева, с вкл. ДДС.

2.9. Всяко физическо лице има право на повече от едно участие в Промоцията, при условие, че всяко от участията отговаря на изискванията, посочени в настоящите Официални Правила.

 1. Награди

Всяко физическо лице, което успешно се е регистрирало в търговската кампания има право да завърти колелото на късмета за всеки 100лв. направена покупка в рамките на деня от търговската кампания „Купи, завърти, спечели!“. Под магнитните стикери на колелото на късмета е изписана наградата или пожелание.

Част от секторите съдържат само пожелание (Опитай пак) и не осигуряват на участника награда.

Колелото на късмета дава възможност за спечелване на една от следните награди на момента:

 1. 3 бр. награди от Skaptobara – Бургер с картофки по избор
 2. 6 бр. награди от Asante – Джобно ножче – 2 бр. ; Нож за домати – 2 бр. Ключодържател – 2 бр.
 3. 40 бр. награди от Health store – Шейкъри
 4. 30 бр. награди от Zlatna Ribka – 10 четки избор между: IKOO или Dessata, 10 крема Olioseta и 10 кърпи Touch Treat
 5. 20 бр. награди от Douglas
 6. 40 бр. награди от Mall of Sofia – гифт карта на различна стойност: 24 карти х 50 лв.; 12 карти х 100 лв.; 4 карти х 200 лв.
 7. 18 бр. награди от Mall of Sofia – 4 бр. Smart TV – SAMSUNG 50″, 3 бр. Въздухопречиствател – XIAOMI, 3 бр. Овлажнител за въздух – PHILIPS HU2510, 3 бр. Airfryer PHILIPS HD9650, 2 бр. Кафемашини – DELONGHI ECO311.R, 2 бр. Грил – TEFAL OPTIGRILL, 1 бр. прахосмукачка Miele
 8. 18 бр. награди от Fonax – държачи за телефон – 15 бр.; външна батерия 1 бр., слушалки 1бр. и преносима колонка 1бр.
 9. 20 бр. награди от Billa – ваучер на стойност 50 лв.
 10. 10 бр. награди от Зоомагазин Д-р Стефанов – ваучери на стойност 25 лв.
 11. 40 бр. награди от Pulse Fitness – 20 бр. едномесечни карти и 20 ваучера за еднократно посещение
 12. 3 бр. награди от Joy Optics – Ваучер на стойност 50 лв., валидност до 24.02.2024 г.
 13. 13 бр. награди от Skin CLEANic – 2 бр. процедура-апаратна диагностика на лице; 2 бр. процедура – мускулно-ставна диагностика, 2 бр. почистване на лице с ултразвук и маска Genesys, 4 бр. парични ваучери х 50 лв., 3 бр. масло за тяло
 14. 4 бр. награди от Denky – ваучер на стойност 20 лв.
 15. 15 бр. награди от Pick n Mix – 5бр. Линдт Корнет 200г., 5бр. Кафарел бонбониера Кремино 165г. и 5бр. Лоакер тортина
 16. 4 бр. награди от Denix – ваучер на стойност 20 лв.
 17. 30 бр. награди от Invoke – ваучер на стойност 30 лв.
 18. 1 бр. награда от Hush Puppies – ваучер на стойност 100 лв.
 19. 360 бр. награди от Комсед – мини конструктор ЛЕГО или мини фигури ПЛЕЙМОБИЛ
 20. 1 бр. награда от Eurooptic – ваучер на стойност 150 лв.
 21. 5 бр. награди от Triumph – 3 несесера за бельо и 2 одеяла
 22. 1 бр. награда от Pause Jeans – ваучер на стойност 50 лв.
 23. 1 бр. награда от INTERSPORT – ваучер за подарък от 20 лв., при покупка над 120 лв. в INTERSPORT в Mall of Sofia
 24. 4 бр. награди от Fish a Chic – кутия
 25. 5 бр. награди от книжарница Ciela
  • Рана, Захари Карабашлиев
  • Диада, Яна Титова
  • Слънчеви лъчи в мрака, Изабел Овчарова
  • Екстазис, Радослав Бимбалов
  • Странната Сали Даймънд, Лиз Нюджънт
 26. 2 бр. награди от Pandora – ваучер на стойност 100лв.

Наградите се получават на място на къта или в съответния обект в Mall of Sofia, срещу представяне на талон.

 Раздел III. Прекратяване на ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ

 1. Организаторът има право по всяко време да прекрати провеждането на ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ, без предварително предизвестие при:

– възникване на технически причини, които възпрепятстват провеждането на ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ;

– промени в действащото законодателство;

– разпореждания на компетентни държавни органи;

– възникване на форсмажорно обстоятелство; или

– други обективни причини, водещи до невъзможност за Организатора да осигури цялостната организация и безпрепятственото провеждане на ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ.

 1. В случай, че прекратяването на ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ се дължи пряко или косвено на действия на Участник/Участници в ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ, Организаторът имат право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

Раздел IV. ДРУГИ

5.1. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ се изпращат писмено чрез лично съобщение на Facebook страницата https://www.facebook.com/mallofsofia.bg. На същото място могат да се подават жалби и сигнали във връзка с ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от ОРГАНИЗАТОРА.

Раздел V. Съдебни спорове

6.1. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите разпоредби на настоящите Общи условия.

6.2. Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

6.3. УЧАСТНИКЪТ носи отговорност за всички разходи, направени от него, в резултат на участието му в ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ.

6.4. Като предоставят касови бележки за участие в томболата, участниците се съгласяват да спазват условията на настоящите Официални правила.

6.4. УЧАСТНИКЪТ е отговорен за всички разходи, данъци и такси, породени в резултат на участието му в ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ. В допълнение с настоящото, УЧАСТНИКЪТ се съгласява и приема, че участието му в ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ и/или спечелването на наградата може да породи такси, данъци или други разходи за сметка на УЧАСТНИКА, съгласно приложимото законодателство.