ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ И СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Въведение

На 28.05.2018 год. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-долу GDPR).

Настоящата Политика за обработване и сигурност на личните данни (наричана по-долу „Политиката“) има за цел да информира потребителите за това какви техни лични данни обработва „ДОРАДО 1“ ЕООД (наричано по-долу „Администратор на лични данни“ или само „Администратор“) във връзка с посещението и използването на сайта www.mallofsofia.bg, включително участието в нашите промоционални кампании, игри, събития, получаване на нашия бюлетин, както и други подобни действия. Политиката относно поверителност касае също така дейностите по обработка на лични данни, които Администраторът осъществява при използването от страна на субектите на лични данни на страниците в социалните медии, които Администраторът поддържа и оперира във връзка с дейността на търговския център Mall of Sofia, достъпа и използването на външни линкове към интернет страниците на наши партньори, както и отношенията, свързани с маркетинга, управлението и видеонаблюдението на търговския център Mall of Sofia.

В настоящата Политика може да се запознаете с правата Ви като субект на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани от нас като Администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от GDPR. В качеството ни на Администратор на лични данни, ние  обработваме Вашите лични данни за целите, сроковете и по начините, описани по-долу, спазвайки принципите и правилата, заложени в GDPR и в действащото българско законодателство – Закон за защита на личните данни /ЗЗЛД/.

За целите на настоящата Политика терминът „обработване“ на лични данни следва да се разбира в смисъла, който е заложен в чл. 4, т. 2 от GDPR, а именно: всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Ако имате някакви въпроси, свързани с Вашите права и законни интереси във връзка с обработката на лични данни, включително въпроси, свързани с настоящата Политика, можете да се свържете с нас по следните начини:

На имейл адрес: dataprotection@mallofsofia.bg;
На пощенски адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 101;
Кои сме ние

„ДОРАДО 1“ ЕООД e дружество, учредено в Република България, регистрирано в Търговски регистър с ЕИК 201476584, със седалище и адрес на управление: гр. София 1756
район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” No 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, сграда Б, ет. 7.

„ДОРАДО 1“ ЕООД е собственик на търговски център, опериращ под търговската марка „Mall of Sofia“. В търговския ни център функционират над 130 търговски обекта, включващи магазини на водещи международни и български марки за дамска, мъжка и детска мода, обувки, аксесоари и бижута, стоки за дома, кафе-сладкарници, ресторанти, зона за бързо хранене и супермаркет Billa, 12 кинозали на Cinema City и най-големия IMAX екран в България.

През юни 2018 година дружество „ДОРАДО 1“ ЕООД стана част от семейството на GTC Group – една от водещите инвеститорски компании в Централна, Източна и Югоизточна Европа. От основаването си през 1994 г., групата изгражда и управлява модерни първокласни офис сгради и търговски центрове в целия ЦИЕ регион. GTC Group е на българския пазар повече от 10 години.

„ДОРАДО 1“ ЕООД  e Администраторът на Вашите лични данни и собственик на този уебсайт: www.mallofsofia.bg.

Длъжностно лице по защита на личните данни на Администратора е г-жа Нели Насева.

Имейл адрес: dataprotection@mallofsofia.bg

III. Видове лични данни и категории субекти, чиито лични данни обработваме

Ние обработваме лични данни на следните групи физически лица:

Посетители на сайта;
Потребители, използващи формата за контакт с нас, предоставена на сайта;
Получатели на информационния бюлетин на търговския център Mall of Sofia;
Потребители на онлайн приложението за смартфони на търговския център Mall of Sofia;
Потребители на социалните мрежи, в които търговският център Mall of Sofia поддържа съответните страници и/или има регистрация, а именно: Youtube, Facebook и Pinterest;
Лицата, които участват в игри,  събития, промоции, конкурси, кампании  и другите маркетингови дейности на търговския център Mall of Sofia, организирани от „ДОРАДО 1“ ЕООД и/или негови партньори;
Посетители на търговския център Mall of Sofia;
Други.

В случаите, когато е необходимо събиране, обработване и съхранение на лични данни на лице, под 16 год. възраст, „ДОРАДО 1” ЕООД ще събира, обработва и съхранява лични данни на тези лица само когато е получено изрично съгласие от техните родители/осиновители/настойници/попечители и други лица, носещи родителска отговорност.

Посетители на сайта

Като посетител на сайта www.mallofsofia.bg имате възможност да разглеждате всички негови секции и менюта, да търсите информация в него, без да е необходимо да въвеждате каквито и да било Ваши лични данни или да се регистрирате в сайта. Липсата на регистрация в сайта ни не ограничава по никакъв начин Вашата онлайн активност, навигацията в сайта, както и достъпа до съдържанието му.

Имайте предвид, че сайтът www.mallofsofia.bg използва т.нар. „бисквитки“ (cookies), с цел да Ви предложим по-качествени, оптимизирани и актуални услуги, информация за продукти и търговски условия, както и да предоставим персонализирано съдържание на потребителите на уебсайта ни. Посредством „бисквитките“, включително чрез други подобни технологии, Администраторът може да получи специфична информация за потребителя, като например: страниците, които разглеждате; нещата, които сваляте; линковете, които следвате; времетраенето на посещението на сайта; IP-адреса Ви; домейна, от който влизате в сайта ни и т.н. Тази информация ни помага да научим повече за начина, по който използвате свързаните с нас технологии и да Ви предоставяме адекватни услуги и информация. За повече информация по отношение на използваните от нас „бисквитки“, моля прочетете публикуваната на сайта ни „Политика за използване на „бисквитки““.

Потребители, използващи формата за контакт с нас, предоставена на сайта

В секция „Контакти“ е предвидена и възможност да отправите съобщение до нас, като въведете име и имейл адрес. Въвеждането на посочените лични данни, не представлява регистрация в нашия уеб сайт. По този начин няма да Ви бъде създаден профил, на който да се съхраняват Ваши лични данни или с който да бъдете идентифицирани впоследствие.

При всяко съобщение, което желаете да отправите до нас чрез формата в сайта, трябва да въведете отново име и имейл адрес в празните полета. Името и имейл адресът Ви може да бъдат запазени на сайта, ако сте позволили използването на съответните бисквитки. За повече информация по отношение на използваните от нас „бисквитки“, моля прочетете публикуваната на сайта ни „Политика за използване на „бисквитки“.

Целта на обработване на Вашето име и имейл адрес е да администрираме, обработим и отговорим на Вашето съобщение;
Срокът, за който обработваме и съхраняваме личните Ви данни се определя от съдържанието на Вашето съобщение, като минималният срок е този за администрирането и отговарянето на съобщението Ви. Ако от съобщението Ви за нас произтичат задължения да извършим определени действия или дейности (например да извършим проверка по сигнал и др.), срокът на обработване на личните Ви данни ще бъде удължен до приключване на съответните дейности/ действия или до друг законово предвиден срок, във връзка с наши легитимни задължения, права и интереси.
Правното основание, на базата, на което ние обработваме Вашите лични данни е: съгласието Ви, дадено на основание чл. 6, пар. 1, буква „а“ от ОРЗД; за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна – чл. 6, пар. 1, буква „е“ от ОРЗД.
Получатели на бюлетин на Mall of Sofia

На страницата ни може да намерите бутон за абониране за нашия информационен бюлетин – следва да въведете име, фамилия и имейл адрес. Въвеждането на посочените лични данни, не представлява регистрация в нашия уеб сайт. Въвеждането на данните е с цел да бъдете добавени в предоставяната от нас услуга за изпращане на бюлетина на Mall of Sofiа по предоставения от Вас имейл адрес.

Целта на обработване на имената и имейл адреса Ви е за да бъдете записани в системата за получаване на бюлетин на Mall of Sofia.
Срокът на обработване на въпросните данни е до момента, в който решите да прекратите абонамента си, отписвайки се от същия, посредством линка, предоставен Ви в имейла с бюлетина. След като се отпишете от абонамента, личните данни за Вас ще бъдат унищожени от Администратора в 14-днeвен срок.

Правното основание, на базата, на което ние обработваме Вашите лични данни във връзка с изпращането на информационния бюлетин на Mall of Sofiа е съгласието Ви, дадено на основание чл. 6, пар. 1, буква „а“ от GDPR.
Потребители на приложението за смартфони на Mall of Sofia

На страницата ни може да намерите бутон за сваляне на приложението на Mall of Sofia – за мобилни телефони и други подобни преносими устройства (таблети, лаптопи и др.), които работят под операционни системи съответно “iOS” на “Apple” и “Android” на “Google”.

Посредством приложението за  можете да следите за услугите, предлагани от търговския център Mall of Sofia – като например: кино програмата; полезна карта с обектите в търговския център; информация за събития, игри, промоции и други подобни комерсиални кампании.

Можете да използвате мобилното ни приложение също така, за да се възползвате от промоционалните услуги на Mall of Sofia за химическо чистене, таксиметрови услуги и почистване на автомобили /автомивка/. Чрез приложението можете да сканирате ваучерите, за да разберете в кои търговски обекти в Mall of Sofia можете да пазарувате с тях, да съхранявате талоните за безплатни таксиметрови услуги и да получавате в реално време друга полезна потребителска информация директно от Вашия смартфон или таблет.

Имайте предвид, че за да използвате приложението следва да дадете достъп /изрично съгласие/ до Ваша лична информация, съхранявана на Вашето устройство, като достъп до камерата Ви, с цел сканиране на ваучерите, достъп до местоположението Ви и др.

Целта на обработване на данните е за да получавате предлаганите чрез приложението услуги.

Срокът на обработване на въпросните данни е до момента, в който решите да прекратите използването на приложението. Личните данни събрани и обработвани за Вас в тази връзка до този момент ще бъдат унищожени в разумен срок.
Правното основание, на базата, на което ние обработваме Вашите лични данни е съгласието Ви, дадено на базата на чл. 6, пар. 1, буква „а“ от GDPR.
Потребители на страниците в социалните мрежи на Mall of Sofia във Facebook, Youtube и Pinterest

FACEBOOK

Mall of Sofia има страница във Facebook.  По този начин ние сме по-близо до нашите потребители. Страницата ни позволява да комуникираме с клиентите ни бързо и интерактивно, да промотираме събитията, игри и други подобни дейности, организирани от нас и нашите партньори в търговския център на Mall of Sofia. На страницата ни имате възможност да дадете оценка за търговския ни център, да споделите мнението си относно нивото на обслужване в търговските обекти, да си комуникирате с наш представител през Facebook и да бъдете в течение с най-новите услуги и продукти, които предлагаме.

Ние следим активността на посетителите ни в страницата ни във Facebook, например харесванията на публикациите ни, броя на споделянето на публикациите ни и други подобни. Харесвайки нашата страница във Facebook, Вие ни давате достъп до част от личните данни, които сте въвели в профила си във Facebook.

Целта на обработване на данните Ви е да администрираме Facebook страницата ни, да анализираме информацията от активността на нашите посетители в нея, както и за маркетингови цели.
Срокът на обработване на въпросните данни е до момента, в който спрете да следите, харесвате и споделяте публикации на страницата ни или до момента, в който изтриете профила си във фейсбук.

Правното основание, на базата, на което ние обработваме Вашите лични данни е съгласието Ви, дадено на основание чл. 6, пар. 1, буква „а“ от GDPR.

На уебсайта ни има предвиден бутон за пряк достъп до Facebook страницата на Mall of Sofia, с цел да улесним нашите потребители, които желаят да получат достъп до съдържанието на сайта, както и за да Ви улесним при желание от Ваша страна директно да споделяте мнението си за нас и нашите партньори.

YOUTUBE

Mall of Sofia има информационен канал в YouTube, чиято цел е да рекламира дейността на търговския център и неговите партньори – продукти, услуги, събития, промоции и др. Имате възможност да харесате нашите видеоклипове, да се абонирате за канала ни, да изберете дали да получавате известия за активността ни в YouTube.

Ние следим активността на посетителите ни в канала ни в YouTube, като например броя на харесванията, споделянията, гледанията и коментирането на видеоклиповете ни.

Абонирайки се за нашия канал в YouTube, Вие ни давате достъп до данните, които сте въвели в профила си в YouTube.

Целта на обработване на данните Ви е за да администрираме YouTube канала ни, да анализираме информацията от активността на нашите посетители в него, както и за маркетингови цели.
Срокът на обработване на въпросните данни е до момента, в който се откажете от абонамента си за канала ни или изтриете профила си в YouTube.

Правното основание, на базата, на което ние обработваме Вашите лични данни е съгласието Ви, дадено на основание чл. 6, пар. 1, буква „а“ от GDPR.

На уеб сайта ни има предвиден бутон за пряк достъп до YouTube канала ни, с цел да улесним посетителите на сайта, които желаят да получат достъп до онлайн съдържението му.

PINTEREST

Mall of Sofia има профил в социалната мрежа за споделяне на снимки и информация PINTEREST, чиято цел е да рекламира дейността на търговския център и неговите партньори – продукти, услуги, събития, промоции и др.

Ние следим активността на посетителите ни в профила ни в PINTEREST, с цел да подобрим качеството на предлаганите от нас услуги.

Абонирайки се за нашия профил в PINTEREST, Вие ни давате достъп до данните, които сте въвели в профила си в тази социална мрежа.

Целта на обработване на данните Ви е за да администрираме PINTEREST профила ни, да анализираме информацията от активността на нашите посетители в него, както и за маркетингови цели.

Срокът на обработване на въпросните данни е до момента, в който се откажете от абонамента си за профила ни или изтриете профила си в PINTEREST.
Правното основание, на базата, на което ние обработваме Вашите лични данни е съгласието Ви, дадено на основание чл. 6, пар. 1, буква „а“ от GDPR.

На уеб сайта ни има предвиден бутон за пряк достъп до PINTEREST профила ни, с цел да улесним посетителите на сайта.

Лицата, които участват в игри, събития, промоции, конкурси  и другите маркетингови дейности на Mall of Sofia, организирани от „ДОРАДО 1“ ЕООД и/или негови партньори

Ние организираме събития, игри, конкурси, промоции, кампании и други дейности (наричани по-долу общо „Активности“), в които може да се включите. Ако желаете да бъдете част от нашите Активности – в търговския център Mall of Sofia или в някоя от социалните ни мрежи, Ваши лични данни може да бъдат събрани и обработени от Администратора, като подробности за това ще бъдат разяснени в условията на самата Активност. Участвайки по предвидения в самата Активност начин, Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат обработени за целите на съответните маркетингови дейности.

За целите са съответната Активност, ние като Администратор можем да обработваме ограничено във времето и за съответните маркетингови цели следните Ваши лични данни: имена, имейл адрес, телефон, снимки, видеоклипове, данни от социални мрежи, до които имаме достъп и др., в зависимост от условията на съответната Активност.

Целта на обработване на личните Ви данни е за провеждането на съответната активност, за осъществяване на контакт с участниците и печелившите, за изпълнение на задълженията ни, произтичащи от съответната Активност – например предоставяне на награди, оповестяване на резултати и др. Също така целта на обработването на личните Ви данни е за да изпълним данъчните и счетоводните си задълженията, произтичащи за Администратора от действащото българско законодателство.
Правното основание, на базата, на което ние обработваме Вашите лични данни е съгласието Ви съгласно чл. 6, пар. 1, буква „а“ от GDPR; договорно задължение във връзка с предоставяне на награди, ако такива са предвидени в съответната активност – съгласно чл. 6, пар. 1, буква „б“ от GDPR; обработването е необходимо за спазването на законово задължение спрямо нас, като Администратор – чл. 6, пар. 1, буква „в“ от GDPR, както и на базата на легитимния интерес на Администратора – чл. 6, пар. 1, буква „е“ от GDPR.
Сроковете на обработване и съхранение на данните са различни, в зависимост от съответните лични данни, целите за тяхното обработване  и съответната Активност, както следва:

– за провеждане на съответната Активност – до 14 дни след приключването Активността за личните данни на участниците.

– по отношение на личните данни, съдържащи се в документите във връзка с изпълнение на задълженията ни, които произтичат от договорни отношения между нас и победителите – 5 год. след изпълнение на всички задълженията на страните по правоотношението;

–  съгласно приложимите по чл. 12 от Закона за счетоводството срокове, а именно:

– 10 години за договори, счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции;

– 3 години – за всички останали носители на счетоводна информация.

– за маркетингови цели (напр. маркетингово проучване; статистически анализ и др.), срокът за съхранение е 1 година след изпълнение на всички задълженията на страните по правоотношението, в рамките на което са събрани лични данни на потребители;

Посетители на търговския център Mall of Sofia

Администраторът обработва и личните данни на посетителите на търговския център Mall of Sofia, включително и паркинг-зоната към него, чрез осъществяване на видеонаблюдение на въпросните обекти. По този начин събираме видеоизображения на посетителите на търговския център и паркинга, както и видеоизображения на автомобилите и другите превозни средства, намиращи се на паркинга, включително данни на регистрационните табели на всички МПС.

Целта на обработването на гореспоменатите данни е да бъде осигурено постоянно високо ниво на защита и сигурност на посетителите на търговския обект и имуществото на наемателите на помещения в него; във връзка с легитимните интереси на администратора; за защита и съдействие при предявяване на правни претенции; за избягване и осуетяване на престъпни и други забранени от закона прояви; за съблюдаване спазването на обществения ред в рамките на търговските обекти, които оперират в Mall of Sofia, и организацията на движение на МПС в паркинг-зоната на търговския център.
Срокът на обработване на личните данни на посетителите, които се обработват на база видеонаблюдение, може да бъде разделен на две категории:

– срокът за обработка на лични данни, получени чрез видеонаблюдение на публично достъпните зони на търговския център Mall of Sofia e 2 месеца. След изтичането на въпросния срок, видеофайловете се унищожават от Администратора без ненужно забавяне.

– обработването на лични данни, получени чрез видеонаблюдение, в случаите когато има констатирано в търговския център нарушение на обществения ред, престъпление или друга забранена от закона проява или има заснет настъпил инцидент, се съхраняват за срок от 5 години от настъпване на съответното противообществено деяние /инцидент/ или до приключване на предприетите от право-охранителните органи действия и процедури по разследване и установяване на извършителите, както и до приключване на евентуални съдебни спорове.

Правното основание, въз основа на което обработваме личните Ви данни, събрани чрез видеонаблюдение на търговския център и неговата паркинг-зона, е чл. 6, пар. 1, буква „е“ от GDPR, съгласно, който обработването е законосъобразно, когато е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна.

Имайте предвид, че „ДОРАДО 1“ ЕООД има законово задължение да съдейства на съдебно-охранителните органи като предава подобни видеофайлове при постъпило поискване, ако има констатирани забранени от закона прояви, съдебни претенции и други във връзка с правата и законните интереси на посетителите на търговския център и паркинга, работещите в търговския център и др.

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, извършвано чрез осъществяването на видеонаблюдение за срока и целите, посочени по-горе.

В търговския център и паркинга към него ще видите нарочни табели, на които е посочено, че обектите са под видеонаблюдение.

Други

Нашата страница съдържа линкове към други уеб страници, които са собственост на други администратори.

В раздел „Кино“ можете да последвате линка www.cinemacity.bg – управляван и притежаван от “Синема Сити България” ЕООД.
В раздел „Магазини“ можете да последвате линковете към страниците на съответния магазин, притежаван от собственика на съответния сайт.

„ДОРАДО 1“ ЕООД не носи отговорност за събирането и обработването на Вашите лични данни от други администратори, както и за предоставените от Вас лични данни на тези администратори, съдържанието на техните страници и рекламите на тях.

Права на нашите клиенти

Всички посетителите и потребителите на сайта и на търговския център Mall of Sofia имат изброените по-долу права съгласно действащото европейско и българско законодателство.

Ние се стремим личните Ви данни винаги да се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин, да бъдат събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели, да сведем събирането, обработването и съхранението на данните Ви до необходимия минимум. Държим винаги личните Ви данни да бъдат обработвани по начин, който гарантира подходящо и адекватно ниво на сигурност.

Като администратор на личните Ви данни, от „ДОРАДО 1“ ЕООД сме готови да отговорим на Вашите въпроси във връзка с обработването и съхранението на данните Ви, за да бъдете винаги наясно с това какви Ваши данни събираме, обработваме и съхраняваме; с каква цел и за какъв срок го правим, кой друг може да има достъп до тях, какви са Вашите права и нашите задължения.

Права

Същност на правото

Действия, които следва или може да бъдат предприети от Администратора

1.Право на съгласие

Субектът на данните (посетител или потребител на сайта, приложенията на Mall of Sofia, както и на търговския център) следва да даде съгласие за обработване на данните му.

Съгласието трябва да бъде дадено свободно, изрично, информирано и недвусмислено.

Съгласието се дава конклудентно или чрез подписване на декларация – съгласие за обработване на лични данни, предоставена от Администратора.

Съгласия от този вид ще бъдат съхранявани от нас във файлове, защитени и архивирани по безопасен и подходящ начин.

2. Право на достъп до данните

Имате право да поискате достъп до личните данни, които се събират и обработват за Вас.

Може да поискате многократно предоставяне на копие от събраните за Вас лични данни.

Длъжностното лице по защита на лични данни следва да събере относимите лични данни и да Ви отговори писмено в рамките на двуседмичен срок (по поверителен начин), след като идентифицира лицето, което е поискало достъп до същите. Ще дадем достъп до личните данни САМО на лицето, чиито лични данни се обработват. Ако желаете личните Ви данни да бъдат предоставени на друго лице, следва да ни бъде предоставено изрично пълномощно.

При наличие на усложняващи обстоятелства или множество искания, двуседмичният срок може да бъде удължен до 20-дневен, като в подобна ситуация ще бъдете уведомени за удължаването на срока.

Имаме право да наложим административна такса в разумен размер при постъпване на повече от едно искане от Вас за копие от данните Ви.

3.Право на коригиране

Имате право да поискате от нас да актуализираме или коригираме личните Ви данни.

Когато получим такова искане, то ще бъде прието и съответните действия по актуализиране или коригиране ще бъдат предприети в разумен срок.

Ще бъдете уведомени с писмен отговор за предприетите от нас действия.

4. Право на възражение

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, като подадете възражение до нас.

Винаги можете да възразите срещу обработването на лични данни във връзка с директния маркетинг.

Ние имаме правото да уважим или отхвърлим възражението, като винаги ще мотивираме своя отговор към Вас в случай на отхвърляне, за да знаете поради какви причини не сме уважили искането Ви.

Ако Вашето възражение е срещу обработването на личните Ви данни във връзка с директния маркетинг, ние винаги ще приемем Вашето възражение.

Информираме Ви, че не извършваме профилиране.

5. Право на изтриване или „правото да бъдеш забравен“

Може да изискате от нас изтриване на личните данни, които се обработват за Вас. Моля да имате предвид, че това право не е абсолютно, а трябва да бъде разглеждано във връзка с функцията му в равновесие с другите основни права и задължения на Администратора и на субекта на данни, съгласно принципа на пропорционалност.

Имайте предвид, че в GDPR са предвидени отделни хипотези, при наличието на които за нас съществува задължение да изтрием личните Ви данни. В останалите случаи нямаме такова задължение.

Ако съгласието за обработване на личните данни е изтекло или оттеглено, „ДОРАДО“ 1 ЕООД може да има задължение да изтрие въпросните лични данни.

Извън тези случаи, може да уважим или отхвърлим подаденото искане за изтриване на данните, като в случай на отказ, ще изложим мотиви за него.

В двуседмичен срок от подаване на искането за изтриване на личните Ви данни, ще получите отговор от Администратора във връзка с уважаването на искането Ви или съответно отказа и мотивите към него.

6. Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни в определени хипотези, посочени в GDPR.

Ние имаме право да уважим или отхвърлим искането Ви, като в случай на отказ, ще изложим мотиви за него.

В двуседмичен срок ще получите отговор от нас във връзка с уважаването на искането Ви или съответно отказ и мотивите към него.

7. Право на преносимост на личните данни

Ако Вашите лични данни се обработват въз основа на изричното Ви съгласие или на базата на договорно задължение за обработка и ако обработването се извършва по автоматизиран начин, имате право на преносимост на личните Ви данни.

Това е правото Ви да изискате от администратора да прехвърли част или всички обработвани от него лични данни към друг администратор или да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

Когато са налице предвидени в GDPR обстоятелства, ние сме задължени да извършим исканото действие.

Имайте предвид, че имаме право да наложим разумна административна такса за извършването на услугата.

8. Право на жалба

Ако смятате, че правата във връзка със защита на личните Ви данни са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния надзорния орган по защита на личните данни в Република България, а именно Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/.

Може да се свържете с КЗЛД по следните начини:

адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

телефон за връзка: 02/915 35 18; електронна поща:  kzld@cpdp.bg; интернет страница: www.cpdp.bg

Извън горното, ако считате, че Вашите права или законни интереси са нарушени, имате право и на съдебна защита.

9. Право на оттегляне на съгласието за обработване на лични данни.

Имате право да оттеглите съгласието за обработване на личните Ви данни по всяко време, но само когато обработката на лични данни се базира на дадено от Вас изрично съгласие на основание чл. 6, пар. 1, б. „а“ от GDPR.

Последващото оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено до този момент въз основа на вече даденото съгласие.

Такива искания следва да бъдат разгледани и уважени от нас в разумен срок, без излишно забавяне.

Имайте предвид, че оттеглянето има действие занапред. То няма да засегне законосъобразността на досегашното обработване на данните. Ето защо ако има искане от съдебно-охранителен орган за достъп до тези Ваши данни, ние следва да ги предоставим.

Всички права, изброени по-горе, може да упражните като:

изпратите писмена молба чрез посочения по-горе имейл адрес на длъжностното лице по защита на личните данни. В искането си, моля, посочете три имена, телефон за връзка и имейл адрес, на който желаете да се свържем с Вас, както и съдържание на искането Ви. Моля, посочете също, как желаете да Ви бъдат предоставени копия от личните Ви данни, ако сте подали такова искане, в какъв формат да бъдат и др.

БЕЛЕЖКИ:

„ДОРАДО 1“ ЕООД може да откаже или таксува искания, които са явно неоснователни или прекомерни. В случай на отхвърляне на подадено искане, ще Ви уведомим в писмен вид (по имейл или по пощата, в зависимост от посоченото от Вас в искането Ви).
В качеството ни на администратор на лични данни ние сме задължени да следим, докладваме и разследваме нарушения на сигурността на личните данни.

Всяко лице, действащо от името на „ДОРАДО 1“ ЕООД или трето лице, например Обработващ, е задължено незабавно да уведоми Длъжностното лице по защита на личните данни за нарушението на сигурността. Последният ще положи усилия за преустановяване на нарушението и ще информира Комисия за защита на личните данни в срок от 72 часа, когато има такова изискване съгласно GDPR.

Исканията Ви ще бъдат обработвани без ненужно забавянe и ще Ви бъде отговаряно писмено в рамките на двуседмичен срок от постъпване на искането в нашата система. Моля, имайте предвид, че е възможно понякога да има забавяния, поради големия обем на информация, която служителите ни обработват. Ще направим всичко възможно да отговорим на запитванията и исканията Ви възможно най-бързо, точно и спазвайки изискванията на законодателството на Европейския съюз и Република България.
Получатели на Вашите лични данни

Вашите лични данни може да бъдат разкрити пред трети лица – т. нар. получатели на лични данни. Такива получатели на лични данни, освен държавни органи и институции, за които са налице законови задължения за администратора относно разкриване на лични данни, могат да бъдат също така дружества, част от GTC Group, които са базирани само Европейския съюз.

Извън горните случаи Вашите лични данни може да бъдат предоставяни на други лица – администратори/ обработващи, извън нашия екип. Например рекламни агенции, маркетингови експерти и бизнес партньори, във връзка с легитимни интереси на администратора.

Разкриването на личните Ви данни на трети лица е изцяло съобразено с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Получателите на Вашите лични данни могат да бъдат лица, по отношение на които за администратора е налице законово задължение за разкриване: /например Комисия за защита на потребителя, Комисия за защита на личните данни, съдебни и право-охранителни органи и др/.

Личните Ви данни няма да бъдат предавани на получатели, които са базирани в трети държави или в международни организации, за които не е налице адекватно ниво на защита, съобразно чл. 45 от GDPR.

Промени в настоящите условия

Ако има последващи актуализации на политиката за поверителност на „ДОРАДО 1“ ЕООД, ще публикуваме промените на страницата на  http://mallofsofia.bg/ и ще променим датата на актуализация на същите, за да може винаги да знаете каква информация се събира от нас онлайн, как я използваме и какви опции и възможности в тази връзка са Ви предоставени.

Публикуването на промените и актуализациите ще бъде оповестено на страницата на  http://mallofsofia.bg/, за да се запознаете с тях.

Последна актуализация:

20.07.2018 год.

От екипа на „ДОРАДО 1“ ЕООД