Clean Zone

Етаж -2
Clean Zone е българска верига от aтелиета за химическо чистене с над петнадесет годишна традиция. Ателиетата ни са изградени съобразно световните тенденции в оборудването и технологията на обслужване. Предимствата, които Clean Zone осигурява, са персоналното обслужване, разнообразието на услуги, собствена програма за лоялни клиенти, постоянните инвестиции в съвременни технологии. Ателиета Clean Zone разполагат с единствената и до днес в България машина от най-ново поколение, която щади околната среда. Предназначена е за почистване на най-скъпите и претенциозни материи. Машината работи по технология ХИДРОКАРБОН.