Първа инвестиционна банка

Партер

Първа инвестиционна банка се стреми да продължи да бъде една от най-добрите банки в България и Балканския регион, призната като бързо развиваща се, иновативна, клиентски ориентирана банка.

Първа инвестиционна банка предлага изключителни продукти и услуги на клиентите си, осигурява отлични възможности за кариера на служителите и е социално ангажирана. Предлаганите банкови продукти и услуги са структурирани в съответствие със съвременните стандарти и технологии, така че да улеснят клиентите в ежедневните им операции, да посрещат изцяло техническите нужди.